Ocena satysfakcji klienta

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Przeciętnie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Oznakowanie Urzędu
 2. Czytelność i przejrzystość strony internetowej
 3. Stan wizualny pomieszczeń Urzędu
 4. Wizerunek urzędników
 5. Dostępność usług

Indywidualne podejście do Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czytelność formularzy i zrozumiały tekst
 2. Zaangażowanie w obsługę Klienta
 3. Rzeczowa komunikacja z urzędnikiem
 4. Indywidualne podejście do Klientów
 5. Przystępne godziny urzędowania

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Poziom wiedzy i umiejętności urzędników
 2. Staranność w wykonywaniu obowiązków
 3. Zrozumiały sposób wypowiedzi
 4. Kultura osobista
 5. Pomoc w załatwieniu sprawy

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę przy określonym stanowisku
 2. Informowanie o terminie realizacji sprawy
 3. Terminowość realizacji usług
 4. Realizacja i zamknięcie obsługiwanej sprawy
 5. Kompleksowy sposób świadczenia usług

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Przeciętnie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Przejrzystość dokumentacji sprawy
 2. Obiektywizm w załatwieniu sprawy
 3. Dotrzymanie złożonych zobowiązań
 4. Załatwienie sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami

Metryka Klienta